BKM HZ250 Pro

BKM HZ250 Pro – Hydrofobizująca iniekcja do profesjonalnego zastosowania

Trwale hydrofobizujące produkty firmy BKM.MANNESMANN są właściwym rozwiązaniem budowlano-fizycznym. Ponieważ ich skuteczność polega na ich konkretnym wpływie na przyczyny uszkodzonych materiałów budulcowych. Produkty HP Pro blokują przedostawanie się wilgoci. Zdolność do oddychania materiałów budowlanych pozostaje zatem w pełni zachowana. To jest niesłychanie ważne!

Przykład problemu: PIWNICA

Przyczyna: Zewnętrzne ściany piwniczne są  narażone na rosnącą i boczną wilgoć. W przypadku brakującej, uszkodzonej lub technicznie źle wykonanej izolacji woda przedostaje się do ścian.

Skutki: Woda „wspina się“ po ścianach piwnicznych, częściowo do znajdujących się powyżej mieszkań. Tam występują szkody takie jak w przypadku nieszczelnych fasad. Nawet sam tynk zewnętrzny odpada. Mokre ściany piwniczne powodują odpadanie warstw farby lub tynku wewnętrznego. Poprzez wysoką wilgotność powietrza powstają szkody dotykające wyposażenie i magazynowane dobra.

Rozwiązanie:  Iniekcja środka BKM.MANNESMANN HP-K Pro do dokładnie wykrytych stref problematycznych.

Sukces: Perfekcyjna blokada wody. Ściany piwniczne będą i pozostaną suche. Tworzenie się rosy nie dojdzie do skutku. Funkcjonalna klimatyzacja piwnicy dopasowuje się!

Przykład problemu: PIWNICA

Ogólne informacje dot. środka BKM HZ250 Pro

HZ250 Pro jest produktem organicznym używanym do iniekcji w ścianach mineralnych w celu utworzenia zarówno poziomej jak i płaskiej bariery iniekcyjnej przeciw wzrastającej wilgoci i zawilgocenia poprzecznego.
Zdjęcie 1 pokazuje wzrastającą wilgotność i zawilgocenie poprzeczne spowodowane brakującą lub wadliwą izolacją zewnętrzną. Oba problemy dot. wilgocią mogą być usunięte przy pomocy iniekcji środka HP-K Pro. HP-F Pro nie zwęża porów muru ani ich nie zatyka, w skutek czego po nałożeniu substancji czynnej i wyschnięciu fasady zachowuje  lub odzyskuje ona swoją naturalną izolację cieplną. 
Ten wynik jest osiągany dzięki specjalnemu polimerowi, który jest rozpuszczany w rozrzedzonym i bardzo czystym oleju parafinowym. Substancja czynna tak jak jej poszczególne składniki są nieszkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Sposób działania

Olej parafinowy odparowuje po jego iniekcji do muru stopniowo i kompletnie, a w końcowym etapie czasu reakcji wynoszącym ok. 2-3 tygodnie, na porach ściany znajduje się jedynie film polimerowy stale hydrofobowy, podobny do lakieru. HP-K Pro nie jest rozpuszczalny w wodzie i rozkłada się (teoretycznie) nawet w murze całkowicie przesiąkniętym wodą. Wskutek jego właściwości i jakości nie miesza się on także z wodą zawartą w porach muru. 
Poprzez mniejsze w stosunku do występującej wody napięcie powierzchniowe nadmierna ilość wody jest wypierana poprzez  utworzone ciśnienie kapilarne z kapilarów (kanałów), przez co może zostać zapewnione świetne wypieranie wody nawet
 HP-K Pro może być wtryskiwany w mur z pustą przestrzenią, ponieważ może on się stamtąd rozpuścić bez ciśnienia. Dlatego też nie jest konieczne wcześniejsze, obszerne napełnienie przy zastosowaniu środka HP-K Pro.   Kolejną zaletą środka KP-K Pro dla użytkownika jest odstęp otworów wierconych, który w przypadku środka HP-K Pro wynosi zaledwie 25 cm. Dodatkową korzyścią jest także utworzenie blokady horyzontalnej tylko przy jednym rzędzie otworów nawiercanych.

Alternatywnie rzędy otworów nawiercanych mogą być ustawione, każdorazowo co 25 cm przesunięte, przy płaskim rozdzieleniu produktu jako blokada powierzchniowa.
Produkt HP-K Pro może być zastosowany w przypadku wszystkich mineralnych produktów budowlanych. Szczególnie jednak nadaje się do muru klinkerowego a także do wszystkich innych murów z cegły, do betonu oraz murów z kamienia naturalnego oraz murów z tłuczenia a także do piaskowca wapiennego, gazobetonu czy pustaków . Obszerne i tym samym drogie badania wstępne murów ze względu na możliwie występujące obciążenia wskutek soli lub siarczanów a także ustalenie 
stopnia zawilgocenia obszarów murów do zablokowania są zbędne przy zastosowaniu środka HP-K Pro.

Rozwiązanie: Iniekcja środka BKM HZ250 Pro

Zastosowanie

Produkt HP-K Pro jest wtryskiwany w celu stworzenia dodatkowej blokady horyzontalnej w mineralnych materiałach budowlanych  przy pomocy iniekcji niskociśnieniowej poprzez kompresor lub system lancowy jednowarstwowo w odstępie horyzontalnym 25 cm do muru, który będzie uszczelniany. Podczas iniekcji wcześniej dokładnie zdefiniowana ilość środka HP-K Pro (według formuły BKM.MANNESMANN HP-K Pro) jest wtryskiwana poprzez elektroniczny system liczbowy z dokładnością co do milimetra do muru, będącego przedmiotem całej operacji. Poprzez to użytkownik może obliczyć dokładnie potrzebną ilość produktu HP-K Pro wcześniej już podczas planowania środków uszczelniających, przez co zapewnione zostanie, że nie zostanie zaaplikowana większa ilość środka HP-K Pro do muru niż ta, która jest potrzebna do utworzenia pewnej blokady horyzontalnej.   Także w przypadku murów podpiwniczonych i tym samym nie dostępnych lub ciężko dostępnych lub murów w obszarze roboczym środek HP-K Pro może być zastosowany w takich przypadkach jako blokada powierzchniowa. Przy tym wtedy wiele warstw uszczelniających jest nanoszonych na siebie w odstępie 25 cm w formie szachownicy.

Bezpieczeństwo

BKM.MANNESMANN HP-K Pro jest produkowany przy zachowaniu surowych postanowień jakościowych a ta sama jakość produktu jest ciągle kontrolowana. 
Do tego celu firma BKM.MANNESMANN SA zdefiniowała własne, standardy produkcyjne obowiązujące w całej Europie i ręczy za ich utrzymanie marką BKM.MANNESMANN. Tak więc każdy klient może być pewien, że zachowana i zastosowana jest zawsze tylko najwyższa jakość. Firma BKM.MANNESMANN SA udziela dobrowolnej gwarancji, która wykracza poza ustawową gwarancję, na okres 25 lat od momentu fachowego wykonania wszystkich prac hydrofobizacji fasady wyłącznie przy użyciu środka BKM.MANNESMANN HP-F Pro.

Blokada horyzontalna przy zastosowaniu środka BKM HZ250 Pro

  • Pewne i łatwe zastosowanie dzięki silnie hydrofobizującemu działaniu.
  • Dający się zastosować także w przypadku najwyższego zawilgocenia murów poprzez ekstremalną zdolność wolnego opadania środka.
  • Nadaje się do wszystkich murów mineralnych.
  • Ekologiczny i nieszkodliwy dla zdrowia rozpuszczalnik.
  • Brak dodatkowego powstawania substancji szkodliwych.
  • Mniejszy nakład czasu przy stworzeniu blokady.
  • Obliczona wytrzymałość blokady wynosi ok. 80-90 lat.
BKM HZ250 Pro
BKM HZ250 zawierają od 25 litrów łącznika do 1000 litrów Charge

Odpowiemy chętnie na Państwa pytania i cieszymy się już teraz na wiadomość od Państwa.

Proszę dać sobie dobrze doradzić